قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با اطلاعیه 0028( حضور در هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی) فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0028