افتتاحیه سومین همایش و نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

سخنرانی ریاست هیات مدیره استصنا
در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

›اهم موضوعات مطرح شده :

›تسریع  روند ارائه تسهیلات از طریق بانکها در چارچوب تفاهم نامه های چند جانبه

›اجرای قانون فاکتورینگ ، برخورد یکسان با شرکتهای داخلی و شرکتهای خارجی در قرار دادها

›عملیاتی کردنLC  ریالی توسط حوزه کارفرمایی

›عملیاتی شدن بیش از ۹۰ درصد موضوعات تفاهم نامه های سال گذشته

امضا تجدید تفاهم نامه همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و بانک صادرات ایران

 

حضور آقای آقامحمدی
مشاور اقتصادی رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در نمایشگاه و غرفه استصنا

حضور آقای علی عسگری
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در غرفه استصنا

بازدید آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور
از غرفه استصنا و غرفه اعضا