جلسه 191 کمیسون توسعه بازار بعدازظهر روز گذشته دوشنبه دهم بهمن ماه 1401 در دبیرخانه انجمن برگزار شد.
در این نشست با ارائه گزارش کمیته توسعه صادرات از رویدادهای پیش رو، در خصوص شانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی استانبول، نمایشگاه اوراسیا و چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان بحث و تبادل نظر شد.
همچنین کمیته بانک و سرمایه ذیل این کمیسیون تشکیل شد. گفتنی است تقویت ساختار صادرات در انجمن در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.