جلسه کمیته عضویت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز چهارشنبه 4 بهمن ماه به منظور بررسی مدارک متقاضیان پذیرش در استصنا در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.
در این جلسه پس از بررسی 11 پرونده متقاضی، 9 عضو جدید به این خانواده بزرگ افزوده و 2 شرکت دیگر هم مشروط به بازدید شدند.