📌📌جلسه کمیته عضویت بمنظور بررسی مدارک متقاضیان پذیرش در انجمن صبح امروز مورخ 14011/03/10در دبیرخانه استصنا برگزارشد. در این نشست 9 عضو جدید و 4 عضو مشروط به خانواده استصنا افزوده شدند.