📌📌جلسه کمیته عضویت بمنظور بررسی مدارک متقاضیان پذیرش در انجمن صبح امروز مورخ ۱۴۰۱۱/۰۳/۱۰در دبیرخانه استصنا برگزارشد. در این نشست ۹ عضو جدید و ۴ عضو مشروط به خانواده استصنا افزوده شدند.