🏳️🏳️جلسه کمیته عضویت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ در دبیرخانه استصنا برگزار شد در این نشست پس از بررسی پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت در انجمن، ۵ شرکت به خانواده بزرگ استصنا پیوستند.