✅نشست هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و هیات داوری صبح امروز دوشنبه(مورخ 1401/05/24) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.