🔻🔺جلسه معارفه و هماهنگی نامزدهای هیات مدیره، داوری و بازرس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(مجمع -1400) صبح امروز (مورخ 1400/09/23) در دبیرخانه این انجمن برگزار شد.