به گزارش روابط عمومی استصنا روز چهارشنبه ( مورخ1402/03/31) جلسه ای فی مابین تنی چند از مسولین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با آقای فرشاد مقیمی معاون سازمان گسترش و نوسازی ایران و همراهان در دبیرخانه این تشکل برگزار شد.در این نشست پیرامون فعال سازی تفاهم نامه فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.