تفاهم نامه همکاری فی ما بین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران وشرکت شتابدهنده شبکه جهانی اشیاء ایرانیان امضا شد. این تفاهم نامه با هدف شناسایی نیاز های حوزه پتروشیمی و توانمندی ساخت داخل  و همکاری در فرایند طراحی و اجرای رویدادهای مرتبط اعم از B2B ، کنفرانس و غیره در حوزه پتروشیمی(منطقه ویژه اقتصادی) امضا شد. جهت مطالعه متن کامل تفاهم نامه از طریق فایل ذیل اقدام فرمایید.