به گزارش روابط عمومی استصنا از مهمترین مفاد این تفاهم نامه می توان به انجام همکاری های پژوهشی، آموزشی، خلق رویداد های مشترک، همکاری های رسانه ای، انتشار و تدوین کتب تخصصی، رفع چالش های کلان صنفی مرتبط با تشکل ها و بهره گیری از توان کارشناسی طرفین جهت توسعه امور راهبردی اشاره کرد. این تفاهم نامه با امضای رئیس هیات مدیره استصنا و دبیرکل انجمن صنعت پالایش نفت رسمیت یافت.