تفاهم نامه همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمند سازی امضا شد.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی ما بين انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمند سازی روز دوشنبه (مورخ 1402/06/27) در دبیرخانه استصنا منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هدف از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین این دو تشکل را هم ‌افزایی صنفی در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی برای پیشبرد توسعه ملی در عرصه‌های تولیدی و اقتصادی عنوان کرد.