در حاشیه روز اول نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران ، تفاهم نامه فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا) و هلدینگ پترو فرهنگ با محوریت استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای استصنا در راستای سیاست رشد تولید داخلی منعقد شد
در ادامه این تفاهم نامه، پتروشیمی مروارید از شرکت های تابعه هلدینگ پترو فرهنگ و چند شرکت عضو انجمن نیز تفاهم نامه های همکاری امضا کردند.