جناب آقای مهندس حسین مقدسی
مدیر عامل محترم شرکت پارس جهد
عضو محترم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

با سلام و احترام؛

در پی اطلاع از خبر تاسف بار درگذشت خواهرگرامی تان، بسیار متاثر شدیم،

خانواده بزرگ استصنا این واقعه دردناک را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت

عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برایتان صبر مسئلت دارم ما را هم در غم عزیز از

دست رفته تان شریک بدانید.

هیات مدیره استصنا