از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی بسته «رشد تولید هزار شرکت دانش‌بنیان، هزار محصول دانش‌بنیان» به ارزش هزار میلیارد ریال عرضه و معرفی شد.

به گزارش پخبرنگار استصنا به نقل از ایسنا، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور و همچنین در راستای تحقق شعار سال ـ مهار تورم؛ رشد تولید ـ بسته ویژه‌ای به منظور حمایت از رشد تولید شرکت‌های دانش‌بنیان در ۸ محور تدارک دیده است.

این بسته به «حمایت از رشد تولید محصولات دانش‌بنیان» از طریق اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه با شرایط ویژه اختصاص دارد ک شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره مندی از این بسته حمایتی می‌توانند حداکثر تا پایان شهریور ثبت نام کنند.

طبق این بسته حمایتی شرکت‌های دانش‌ بنیانی که فروش کل آنها (اعم از دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) مطابق اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ میلیارد ریال و حائز شرایط مندرج در بخش سایر ملاحظات این فراخوان باشد، مشروط به دارا بودن یکی از شروط مشمول این حمایت می‌شوند.

تامین مالی متقاضیان این فراخوان از مسیر منابع شبکه بانکی انجام خواهد شد و معیار حداقل فروش کل شرکت (۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) به دلیل ضرورت برآورده شدن ملاحظات شبکه بانکی اعمال شده است.

شرایط فراخوان بسته رشد تولید به شرح زیر است؛

شرکت دارای برنامه‌ منسجم برای افزایش فروش محصولات دانش‌بنیان خود در سال ۱۴۰۲ باشد، به نحوی که فروش دانش‌بنیان شرکت به حداقل ۲ برابر فروش این دسته از محصولات در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.

حداقل میزان افزایش فروش دانش‌بنیان مورد انتظار در این برنامه ۵۰ میلیارد ریال است.

فروش دانش‌بنیان شرکت در مقایسه با فروش این دسته از محصولات در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال رشد داشته باشد.

شرکت دارای برنامه‌ منسجم برای افزایش ۳۰ درصدی صادرات رسمی محصولات دانش‌بنیان خود در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ باشد.

از سوی دیگر، برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان واجد شرایط فوق، ۲ حمایت پیش‌بینی شده است.

معرفی شرکت‌ها به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۲۳ درصد) بدون الزام به ایجاد میانگین موجودی یا مسدودسازی منابع توسط شرکت‌ها یکی از این شروط حمایت به شمار می‌رود.

امکان معرفی به بانک‌های منتخب همراه با ارائه ضمانت‌نامه اعتباری صندوق به عنوان تضمین (وثیقه) اصلی دریافت تسهیلات میسر است.

صندوق این ضمانت‌نامه را در ازای دریافت چک (در برخی موارد همراه با ضامن غیر) در اختیار این شرکت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد داد.

همچنین معرفی شرکت‌ها به بانک برای دریافت انواع ضمانت‌نامه‌های پیمان (پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و کسور وجه‌الضمان) مورد نیاز برای انعقاد و جاری‌سازی قراردادهای فروش همراه با تأمین ۵۰ درصد سپرده نقدی مورد نیاز بانک توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و تخفیف ۳۰ درصدی در کارمزد صدور ضمانت‌نامه بانکی از جمله حمایت‌های صندوق نوآوری در قالب این بسته توسط صندوق خواهد بود