رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران امروز 22 مرداد ماه، در گفتگویی تلفنی به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی با خبرنگار استصنا گفت : این روز بر همه تشکل ها و مسئولین مربوطه ، بویژه اعضا گرانقدر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فرخنده باد. در ادامه گفت: تشکل های صنفی با توجه به اینکه اعضای آن فعال اقتصادی و دارای بنگاه های انتفاعی هستند ولی انتفاع خویش را در “ما” شدن دیده اند و به نوعی از “من” گذر کرده اند. ونیز تشکل ها نهادهایی هستند که علیرغم تضارب آرا، تنوع سلایق و تفاوت دیدگاه ها به یک اتحاد استراتژیک رسیده اند و می توان گفت خرد جمعی همدلی در تشکل متبلور شده است. با توجه به اینکه در تشکل ها تعدادی از اشخاص کنار هم جمع شده اند، طبیعتا می توان هم افزایی و خردورزی و تجمیع آنرا را در آن مشاهده نمود و جا دارد تا ازاین ظرفیت کم نظیر به وجود آمده دولتمردان در حوزه های مربوطه کمال استفاده را ببرند، هر چند که این موضوع در قالب شعار بارها و بارها مطرح شده است اما انتظار میرود که در قالب عمل نیز به جدیت دنبال شود. در پایان روز ملی تشکل ها را مجددا به کلیه تشکل های و اعضای گرانقدر این تشکل تبریک عرض می کنم.