📌📌بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم صبح امروز (دوشنبه-1401/08/16) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزارشد. در این نشست پیشنهادات کمیسیون راهبردی در راستای چابک سازی ساختار کمیسیون ها و تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بررسی و تصمیم گیری شد.همچنین گزارش های سال مالی 1401- 1400 و شرکت مهندسی و تامین استصنا ارائه گردید.