✅بیستمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم هم اکنون(دوشنبه مورخ 1401/06/07)در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا پیرامون بررسی و ارزیابی کارگروه ها، گزارش ارزیابی” نخستین همایش سازندگان تجهیزات صنعت نفت و حوزه کارفرمایی” و همچنین بررسی برگزاری همایش با حضور مدیران شرکت مناطق نفت خیز جنوب به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.