بیانیه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در راستای انتخاب و تشکیل دولت چهاردهم

جهت مشاهده متن بیانیه فایل پیوست را دانلود فرمایید.

بیانیه