در سومین روز ار بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران، آقای خجسته مهر، مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران از غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران«استصنا» و اعضا بازدید کردند.