به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رییس هیات مدیره استصنا و چند تن از مسئولین انجمنی همراه ایشان، صبح امروز سه شنبه(مورخ 1403/03/29) عازم خراسان شدند. هدف از این سفر بازدید از شعبه خراسان، نشست با اعضای مستقر در این استان، بازدید از کارخانجات چندین عضو و همچنین برگزاری نشست با اعضا در جهت انجام هماهنگی های لازم در راستای نیل به اهداف کلان استصنا عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، همزمان با حضور ریاست هیات مدیره استصنا و همراهان در استان خراسان، نشستی در محل انجمن مدیران صنایع خراسان با حضور تعدادی از مدیران و نمایندگان شرکت های عضو برگزار شد. هدف از این نشست بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات و موانع موجود در حوزه تولید و کسب و کار عنوان شده است. و اما در حاشیه دومین روز سفر، از خط تولیدشرکت های توس پیوند و آهار بازدید بعمل آمد و رییس هیات میره با مسولین آنان پیرامون مسائل و مشکلات تولید و توسعه بازار به گفتگو نشستند و در انتها با برگزاری نشست مشترکی فی مابین ریاست هیات مدیره استصنا و ریاست پارک علم و فناوری پیرامون عقد تفاهم نامه ای مشترک با هدف بهره برداری موثر اعضای انجمن مستقر در استان خراسان از امتیازات پارک گفتگو کردند و این سفر پایان یافت.

بازدید رییس هیات مدیره و تیم همراه از شرکت توس پیوند -شرکت تجهیزات نیروگاهی آهار و بهران فیلتر