پیرو بازدید های دوره ای رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و همراهان از مجموعه شرکتهای عضو (روز یکشنبه مورخ 1403/02/09)از آزمایشگاه های مرجع دانشگاه علم و صنعت بازدید بعمل آمد و در جلسه کوتاه با مدیران مجموعه مذکور در خصوص مسائل و مشکلات آنان گفتگو و هم‌اندیشی شد.