در حاشیه آخرین روز از بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران حضور آقای زیدی فر معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در غرفه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران