🔺🔻اولین نشست هیات مدیره دوره نهم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز مورخ (1400/10/07)در دبیرخانه این تشکل برگزار شد، در این نشست پس از انتخابات، آقایان احسان ثقفی به عنوان رییس هیات مدیره، جلال جانی نایب رییس هیات مدیره و مرتضی میری به عنوان خزانه دار استصنا انتخاب شدند، در ادامه اعضا به تبادل نظر در ارتباط با موضوعات انجمنی پرداختند.