به دنبال سفرهای استانی هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران جهت دیدار و گفتگو با اعضا خارج از مرکز، در اولین روز حضور در استان اصفهان (روز سه شنبه- مورخ 1402/06/07)جلسات و بازدید هایی صورت گرفت. در این سفر که تعدادی از اعضا هیات مدیره به همراه تنی چند از پیشکسوتان و بازرس انجمن حضور داشتند، ابتدا ضمن بازدید از گروه صنعتی سپاهان با مسئولین آن مجموعه پیرامون توانمندی ها و مسائل آنان به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه نشستی با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و همچنین هیات رئیسه کمیسیون انرژی اصفهان برگزار شد، در این نشست طرح تشکیل شعب استانی استصنا در اصفهان مورد استقبال نمایندگان اتاق قرار گرفت و مقرر شد که در خصوص توسعه ساخت داخل و تجهیزات و همچنین توسعه صادرات، همکاری هایی در آینده صورت پذیرد.به گزارش روابط عمومی استصنا در جلسه صمیمانه ای که با حضور اعضا استصنا مقیم در استان اصفهان برگزار شد، اعضا به بیان مسائل، مشکلات و همچنین انتظاراتشان از انجمن و ارائه طریق پرداختند و تبادل نظرهای دوستانه ای در این زمینه انجام شد . گفتنی است اعضا از خبر تاسیس شعبه استصنا در اصفهان به گرمی استقبال نمودند