انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مجددا به انجمن نفت ایران پیوست

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایید.