معاون عملیات خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال بیش از 68 میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده نفتی از طریق شبکه خطوط لوله در سطح کشور خبر داد.

به گزارش  خبرنگار استصنا به نقل از ایلنا،  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، سید مسلم مسلمی با اشاره به میزان انتقال مواد نفتی در شش ماهه ابتدایی سال سال جاری، گفت: در بازه زمانی مذکور بیش از 68 میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده نفتی از طریق شبکه خطوط لوله انتقال از مبادی تولید به مقاصد مصرف انتقال داده شده است.

مسلمی تصریح کرد: براساس آمار موجود حدود 33 میلیارد و 118 میلیون لیتر فرآورده نفتی و 35 میلیارد و 275 میلیون و 917 هزار لیتر در سطح کشور جابجا شده است.

وی افزود: این درحالی است که در این بازه زمانی به نیروگاه های متصل به خط یک میلیارد و 622 میلیون و 63 هزار لیتر سوخت مایع ارسال شده است.