🔴انعکاس امضای تفاهم‌نامه همکاری سه طرح پایین دستی پترول به منظور استفاده حداکثری از ساخت داخل در اجرای طرح‌ها با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در خبرگزاری پتروشیمی ایران….

 

جهت مشاهده متن خبر از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.

 

 

http://ipna.news/159393/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/