باز هم موفقیت دیگری از اعضا پرچم خانواده بزرگ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را به اهتزاز درآورد.

عرض تبریک و شادباش به آقای حسن وفایی مدیریت محترم شرکت صنایع تجهیزات نفت، جهت انتصاب به عنوان مدیر عامل پتروشیمی خارک