✅ افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران با حضور آقایان اوجی، وزیر نفت و قالیباف، رييس مجلس شورای اسلامی