📍معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، در احکامی جداگانه، رضا فلاح‌فر، محمدرضا نقیبی، نصرالله ابراهیمی، شهرام حلاج، امیر وکیل‌زاده، علی سرپاک و محمد فرخی‌هودر را به‌عنوان اعضای مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت منصوب کرد.

در احکام زیدی‌فرد خطاب به اعضای مرجع آمده است: «پیرو ابلاغیه وزارتی شماره ۴۴۰-۲/۲۰ مورخ ۲۰/۶/۹۸ مبنی بر تشکیل «مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت» و موافقت مقام عالی وزارت با عضویت جنابعالی در مرجع یادشده، به‌موجب این حکم به‌عنوان «عضو مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت نفت» منصوب می‌گردید.

▪️امید است با توکل بر خداوند و همراهی دیگر همکاران ذیربط، در پیشبرد امور محوله موفق و پیروز باشید.