📍طی احکامی از سوی محسن خجسته‌مهر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کریم زبیدی، سیدمهدیا مطهری، فریدون کردزنگنه، رشید قانعی، سید فرهنگ فصیحی و بروز قنبری به عنوان اعضای «ستاد تحول و پیشرفت فناوری‌های دانش‌بنیان شرکت ملی نفت» منصوب شدند.