قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 008 منتشر شد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “اطلاعات برگزاری همایش تاثیر چالش های اجتماعی در توسعه اقتصادی فضای کسب کار” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

008اطلاعیه