🔴قابل توجه اعضای محترم

📌اطلاعیه 0044 منتشر شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تجمیع مطالبات شرکتهای عضو استصنا از شرکتهای تابعه وزارت نفت”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0044