قابل توجه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “کانال هماهنگی نمایشگاه نفت تهران-1403” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0039