✅قابل توجه کلیه اعضای محترم
اطلاعیه ۰۰۲۵
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۰۰۲۵