قابل توجه اعضای محترم
اطلاعیه002
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تکمیل مدارک بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران “فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

002