عضو محترم استصنا

اطلاعیه 002
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”

بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

002