📌قابل توجه اعضای محترم
اطلاعیه 008
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “کتاب انجمن تحت عنوان مدیریت زمان در کار”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

008