قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0041
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی، تجهیزات و فناوری های استانبول” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.