🔴🔴قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0041
📌جهت کسب اطلاعات بیشتردر ارتباط با “الزام دریافت گواهی نامه کیفیت محصول کالا و تجهیزات صنعت نفت” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0041