عضو محترم استصنا
اطلاعیه 004
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” تخصیص لایت باکس در بیست و هشتمین نمایشگاه نفت تهران-1403″ فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

004