قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0038
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.