🔴قابل توجه اعضای محترم
فراخوان 0037
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مشارکت موثر در انتخابات بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

 

0037