قابل توجه کلیه شرکت های محترم
اطلاعیه 0036
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با «حضور استصنا در پنجمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی»فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0036