✅قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0033
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” کتاب جامع انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.