🔺🔻قابل توجه کلیه اعضای محترم
اطلاعیه شماره 0032
جهت کسب اطلاعات بیشتر در جهت “جمع آوری نظرات اعضا در ارتباط با لایحه بودجه1401” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0032