قابل توجه کلیه اعضای محترم

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تکمیل و ارسال اطلاعات جهت شناسایی توانمندی‎های اعضا و برنامه‎ریزی همایش‎ها” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0027

پرسش نامه توسعه بازار