قابل توجه کلیه اعضای محترم
اطلاعیه 0020
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “همایش نفت، گاز و انرژی کشور غنا” مطالعه فرمایید.

0020.docx