قابل توجه کلیه اعضای محترم
اطلاعیه 0019
کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو شهرک صنعتی سپهر” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0019